Omsorgscenteret De Tre Ege

Personale og organisering

Kontaktperson

Hver beboer har kontaktpersoner hen over døgnet. Kontaktpersonerne har ansvar for, at den daglige hjælp tilrettelægges bedst muligt i forhold til den enkelte beboers behov, vaner og ønsker.

Personalestaben

Her er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, centersygeplejersker, ergoterapeut, pædagogisk aktivitetsmedarbejder, ernæringsfaglig konsulent og en centerleder. De Tre Ege er tilknyttet servicekorpset.

I alt er der cirka 70 medarbejdere i plejen fordelt på hele døgnet. Alle faste medarbejdere er uddannet indenfor sundhedsområdet.

Organisering

Til hver boenhed er tilknyttet en områdeleder, som har ansvar for den daglige ledelse af personalet.

Centerets sygeplejersker har kontakt til beboere og personale i forhold til de sygeplejefaglige opgaver, ligesom aktivitetsmedarbejderen, ergoterapeuten og ernæringsassistenten er faste samarbejdspartnere.

De Tre Eges områdeledere står for driften af centret og har ansvar for, at Byrådets regler, målsætninger og økonomiske rammer bliver overholdt. Centerlederen, der er uddannet sygeplejerske, har blandt andet også ansvar for den faglige kvalitet, og for at området fortsat udvikles.