Omsorgscenteret De Tre Ege
Ældreområdet

Samarbejde med beboere og andre interessenter

Samarbejde med beboere og pårørende

Samarbejdet med beboeren og de pårørende har stor betydning. Vi er gensidigt afhængige af hinanden, og de pårørende er hovedaktører i beboernes liv.

Vi gør os umage med at inddrage de pårørende i det omfang, beboeren ønsker det, og vi opfordrer de pårørende og beboerens netværk til at henvende sig til os med eventuelle spørgsmål eller undren.

Retningslinjer for det gode samarbejde med pårørende

Møder med beboere

Hver boenhed holder beboermøder fire gange om året. Formålet er at sikre beboernes indflydelse på dagligdagen og at fremme trivsel og samarbejde mellem beboere og personale.

Referater fra møderne samles i en mappe, som er tilgængelig i boenhedens dagligstue.

Møder med beboere og pårørende

To gange om året holder vi møder for beboere og pårørende. Det ene møde holdes i boenheden, det andet et stort, fælles møde for hele huset.

Formålet er at orientere om forhold, der har fælles relevans, og at drøfte emner af fælles interesse. Det kan fx være aktiviteter, rutiner, samvær, traditioner, planlægning eller ønsker om nye tiltag

Samarbejde med frivillige

De Tre Ege har et frugtbart samarbejde med frivillige, som er tilknyttet stedet.

Samarbejde med Seniorrådet

Lis Olsen er Seniorrådets kontaktperson til De Tre Ege. Hun deltager i beboermøder i det omfang, beboerne ønsker det, og hun bliver inviteret til forskellige arrangementer på De Tre Ege. 

Læs mere om Seniorrådet og dets funktioner.


Nyheder