Omsorgscenteret De Tre Ege

Samarbejde med frivillige

Med hjælp fra de frivillige har vi mulighed for at tilbyde en bred vifte af aktiviteter.

På De Tre Ege er vi så heldige, at vi har mange frivillige.
Alle de frivillige er tilknyttet hver en boenhed således, at beboere og personale kommer til, at kende de frivillige i egen boenhed vældig godt.

De frivillige kommer flere gange om ugen og hjælper med forskellige aktiviteter i huset. De frivillige er en stor hjælp i forhold til, at hjælpe beboere til og fra aktiviteter og er ligeledes en stor hjælp i forhold til aktiviteter ud af huset.

De frivillige deltager blandt andet i fester og på ture, ligesom de er med til en række af husets faste aktiviteter.

Samarbejdet med de frivillige er med til at understøtte, at man på De Tre Ege kan have et aktivt liv og øge livskvaliteten.

De frivillige er frivillige og er ikke ansat og dermed er der også opgaver som de frivillige ikke varetager, såsom plejeopgaver.


Basar på De Tre Ege frivilige betjener kunderne