Omsorgscenteret De Tre Ege

Plejehjemslæger

Plejehjemslæger på De Tre Ege

På De Tre Ege har vi et tilbud om fasttilknyttet plejehjemslæger, som er en aftale med Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden.

Det er lægerne Torben Brøgger og Fred Hersbøll fra Lægehuset i Jægerspris, som yder almenmedicinsk lægehjælp til de beboere som er tilmeldt ordningen.

Lægerne kommer hver onsdag fra kl.9:15-12:15.

Fred Hersbøll er tilknyttet beboere i boenhed A og B.

Torben Brøgger er tilknyttet beboere i boenhed F og G.

For at kunne benytte sig af tilbuddet, kræver det at man er/bliver tilknyttet lægehuset i Jægerspris.

På onsdagskonsultationerne tilser lægerne primært beboere med ikke akutte problematikker og yder sundhedsfaglig rådgivning til plejepersonalet.

Vi anbefaler, at man benytter sig af ordningen, da det skaber kontinuitet og tryghed for den enkelte beboer, da det er samme læge beboeren ser hver gang.