Omsorgscenteret De Tre Ege

Praktiske oplysninger

Ansøgning om plejebolig
Her finder du kontaktoplysninger til Visitationen og oplysninger om husleje.

Velkomstpjece
Pjece til nye beboere og deres pårørende, om praktisk information, værdier og hverdagen på De Tre Ege.

Mad og måltider
Måltidet er ofte dagens højdepunkt.

Beboer- og pårørenderåd
Beboer pårørenderådene skal styrke samarbejdet mellem beboere, pårørende og omsorgscentre.

Lån af Hyggestedet
Beboerne kan låne Hyggestedet til private sammenkomster.

Utilsigtede hændelser
Hjælp os med at blive bedre.

Når en beboer i en plejebolig afgår ved døden
Pjecen indeholder information om, hvad der sker ved dødsfald i en plejebolig, og hvad du som pårørende skal gøre.