Omsorgscenteret De Tre Ege
Ældreområdet

Kontakt til ledelsen på De Tre Ege

Centerleder Bettina Routhe Wiegaard, telefon 30 51 75 51

Boenhed A og B, Parkvej 2
Områdeleder Maj-Britt Fris Larsen, telefon 30 68 13 18

Boenhed F og G, Parkvej 14
Områdeleder Jette Horsleben, telefon 21 53 51 07

Midlertidige boliger afdeling C, Parkvej 2
Områdeleder Bodil Dam, telefon 20 22 25 95

Billedet viser skilt hvor der står Omsorgscenteret De Tre Ege og parkeringspladsenNyheder

30. september 2020

Menuplaner

Her kan du se en menuplan for hver enkelt måned.