Omsorgscenteret De Tre Ege

Kontakt til ledelsen på De Tre Ege

Centerleder Bettina Routhe Wiegaard, telefon 30 51 75 52

Boenhed A og B, Parkvej 2
Områdeleder Stine Pedersen, telefon  51 42 85 36

Boenhed F og G, Parkvej 14
Områdeleder Jette Horsleben, telefon 21 53 51 07

  Billedet viser skilt hvor der står Omsorgscenteret De Tre Ege og parkeringspladsen