Omsorgscenteret De Tre Ege

Aktiviteter og træning

Aktiviteter
Vi tilbyder både faste og spontane aktiviteter, fester, og ture ud af huset.

Træning
Du kan få tilbud om individuel træning og træning på hold.

Sanserum

Beboere, personale og frivillige danser

Beboere, personale og frivillige danser .