Omsorgscenteret De Tre Ege

Træning

Holdtræning

Rollatorbanden

Er et tilbud om holdtræning for de beboere som selvstændigt kan gå med eller uden rollator. Det er et krav at du har en gang funktion på minimum 25-50m med eller uden hjælpemiddel. Derudover er det et krav at du som beboer kan indgå aktivt i en større gruppe.

Holdet varetages af De Tre Eges Terapeut og Pædagog.

Stolefitness

Stolefitness er et tilbud om træning, siddende på stol eller i kørestol. Træningen er et tilbud til alle beboere på De Tre Ege. Kriteriet for at deltage er at du som beboer kan indgå aktivt i en større gruppe.

Holdet varetages af De Tre Eges Pædagog.

Individuel træning

De Tre Eges terapeut kan i begrænset omfang tilbyde individuel træning til beboere med aftagende fysisk funktion. Det er en forudsætning, at beboeren ikke er berettiget til anden form for træning samt at beboeren er motiveret for og har træningspotentiale, hvilket vurderes af De Tre Eges terapeut.

Individuel træning kan ligeledes varetages af De Tre Eges pædagog samt personalet i boenhederne og afdeling C, men altid efter vejledning og instruktion fra De Tre Eges terapeut. Den individuelle træning evalueres og revurderes løbende.

Gå hold

Vi har et fast udendørs gå hold, hvor de beboere som kan gå selvstændigt med eller uden en rollator, har mulighed for at gå en fælles tur i området.

Gå hold for beboere i kørestol

Om onsdagen kommer en stor gruppe af husets tilknyttede frivillige. De tager så mange som muligt af beboerne med på en kørestolstur rundt i lokalområdet.
Her kan man også gå med selvstændigt.

Vi har også to duocykler, hvor beboerne kan tilbydes en udendørs cykeltur. Vi cykler året rundt. Husets terapeut eller pædagog giver gerne en introduktion, således at du som pårørende kan cykle en tur med din kære.

Træningslokale

Vi har et træningslokale, som er udstyret med mange forskellige slags træningscykler. Dette betyder, at næsten uanset beboerens funktion, er det muligt at cykle indendørs.

Vi har ligeledes en gangbarre, som kan bruges til gangtræning. Og et bånd som hastighedsmæssigt er tilpasset husets beboere.

Derudover indeholder træningslokalet håndvægte, træningstrappe og en ribbe.