Omsorgscenteret De Tre Ege

Aktiviteter

Faste aktiviteter og arrangementer

Vi tilbyder en række forskellige ugentlige aktiviteter.

Der er blandt andet dans, sansehold, cykling, fællessang, damekaffe, busture og vi har rytmik sammen med en nærliggende børnehave.

Vi udnytter enhver lejlighed til af holde arrangement. Det kan være Dronningens fødselsdag, Royal Run, fastelavn eller at vejret er så godt, at vi kan grille på den fælles terrasse.

Se månedsplaner for aktiviteter

Hverdag og fest

Pårørende er velkomne til at deltage ved arrangementer, hvor traktementet er kaffe og kage. Prisen for kaffe og kage er 25 kr., og beløbet bliver trukket over beboerens servicepakke.

På de følgende sider kan du læse mere om aktiviteterne på De Tre Ege.

Forårstur i Slotsparken med børnene fra Krabbedam

Hyggestedet
Hyggestedet holder åbent hver uge og har en bred vifte af tilbud, både indendørs og udendørs.

Fester, frivillige og ture ud af huset 
De Tre Ege har tilknyttet en række frivillige. De hjælper i forbindelse med aktiviteter, ved arrangementer og fester og på ture ud af huset.

Gudstjenester
Oversigt over gudstjenester