Omsorgscenteret De Tre Ege

De Tre Eges værdier

De Tre Ege - beboernes hjem

Vi lægger vægt på, at både beboere, venner og pårørende opfatter stedet som beboerens eget hjem, og at beboerne i videst muligt omfang kan fortsætte deres daglige liv med traditioner, vaner og aktiviteter.

Besøgende skal føle sig velkomne, og vi mener, at det gode samarbejde med pårørende og frivillige hjælpere har afgørende betydning for den enkelte beboers hverdag og liv.

Det fælles sociale samvær har høj prioritet. Vi samles om daglige gøremål og hygge, og de der har lyst, spiser sammen.

Et aktivt og sundt ældre liv med muligheder og ansvar

Vi  inddrager beboerne i alle dagligdagens gøremål i det omfang, det er muligt, og vi tilbyder aktiviteter og træning, der giver mening for den enkelte.

Beboere hygger med dans sammen med personalet

På billedet ses nogle af beboerne, der hygger med dans sammen med personalet.

Den overordnende vision for Kommunens plejeboliger sætter retningen for vores arbejde. Den lyder sådan:

Beboerne i Frederikssund Kommunes plejeboliger bor og lever trygt og godt.

Visionen er uddybet i 3 sætninger:

• Der leves et sundt og aktivt liv på omsorgscentrene som en integreret del af lokalsamfundet.

• Der er et positivt samarbejde med beboerne og deres pårørende, frivillige og andre interessenter, hvilket skaber optimale muligheder for at beboerne kan fortsætte eget liv.

• Den faglige kvalitet øges gennem et integreret tværfagligt samarbejde og større fællesskab, hvilket giver et bredere perspektiv, arbejdsglæde og idérighed omkring kerneopgaven.

Det er ledere og medarbejdere der skal omsætte visionen til praksis. Det sker i et tæt samarbejde med beboeren, de pårørende og andre relevante samarbejdspartnere.